Ειδικές τιμές...

Προσφέρουμε σε όλες τις περιπτώσεις σημαντική έκπτωση επί των νόμιμων αμοιβών για νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων!

Το γνωρίζετε;

Αν η αυθαίρετη κατασκευή έχει ολοκληρωθεί πριν το 1983, το πρόστιμο είναι μειωμένο έως και 70%!

Εκτύπωση

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν.4014/11

 

authairetoΟ νόμος 4014/11 δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ακινήτων για τακτοποίηση αυθαιρέτων τμημάτων του νόμιμα υφιστάμενου ακινήτου τους αλλά και για την εξ ολοκλήρου τακτοποίηση αυθαίρετου (άνευ αδείας) ακινήτου τους. Η ρύθμιση αυθαιρέτων έχει ισχύ 30 χρόνια, ενώ δίνεται η δυνατότητα για νομιμοποίηση αυθαιρέτων ισοβίως με έκδοση άδειας όταν οι αυθαιρεσίες δεν παραβιάζουν τους όρους δόμησης της περιοχής.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας μηχανικός θα έρθει άμεσα και χωρίς χρέωση στο ακίνητό σας για αναγνώριση και εκτίμηση του κόστους της υπαγωγής στο ν. 4014.

 

Για ποιο λόγο να εντάξω το ακίνητό μου στο ν. 4014 περί αυθαιρέτων;

Σύμφωνα με το νόμο, για οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή (πώληση, γονική παροχή, δωρεά) είναι απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών. Η βεβαίωση δεν είναι εφικτό πλέον να εκδοθεί αν υπάρχουν εκκρεμότητες με αυθαιρεσίες ή αν όλο το κτίριο είναι αυθαίρετο. Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο οι τοπικές υπηρεσίες δόμησης (πρώην πολεοδομικές υπηρεσίες) θα διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους για εντοπισμό αυθαιρεσιών, με πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης δυσανάλογα συγκριτικά με εκείνα που προκύπτουν μέσω του ν. 4014.

 

Πότε χρειάζεται να εντάξω το ακίνητό μου στο ν. 4014 περί αυθαιρετων;

Χρειάζεται να εντάξετε το ακίνητό σας στο ν. 4014 περί αυθαιρετων:

 • Αν έχετε οποιαδήποτε υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους πάνω από το 2% των εγκεκριμένων σχεδίων πολεοδομίας.
 • Αν έχετε κατασκευάσει ακίνητο χωρίς οικοδομική άδεια.
 • Αν έχετε προχωρήσει σε κατασκευές (π.χ. αίθρια, κλειστούς χώρους στάθμευσης, αποθήκες, bbq, πισίνα κλπ) τα οποία δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια πολεοδομίας.
 • Αν έχετε ενοποιήσει ή διαχωρίσει διαμερίσματα σε σχέση με τα εμφαινόμενα στα εγκεκριμένα σχέδια πολεοδομίας.

 

Πότε ΔΕΝ χρειάζεται να εντάξω το ακίνητό μου στο ν. 4014 περί αυθαιρέτων;

ΔΕΝ χρειάζεται να εντάξετε το ακίνητό σας στο ν. 4014 περί αυθαιρετων:

 • Αν δεν υπάρχει καμία αυθαιρεσία σε δόμηση, κάλυψη, ύψος στην ιδιοκτησία σας, ακόμα κι αν υπάρχουν αυθαιρεσίες σε άλλες ιδιοκτησίες ή κοινόχρηστα μέρη του κτιρίου ή του ακινήτου.
 • Αν το ακίνητό σας είναι προ 55 – ακολουθείται διαφορετική διαδικασία νομιμοποίησης χωρίς πρόστιμο, με μόνη επιβάρυνση τα σχέδια και την τεχνική έκθεση του μηχανικού.
 • Αν οι αυθαιρεσίες του ακινήτου σας έχουν τακτοποιηθεί με πληρωμένο το 100% των προστίμων βάσει των νόμων 1337/1983 ή 3843/2010.

 

Πότε χρειάζομαι έγγραφη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών;

Χρειάζεστε έγγραφη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών:

 • Αν το ακίνητό σας έχει προσαρτήσει τμήμα κοινόχρηστου χώρου του κτιρίου (π.χ. φωταγωγός, διάδρομος σε πολυκατοικία κλπ).
 • Αν υπάρχουν εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες χωρίς να υπάρχει σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.

 

Πότε ΔΕ ΜΠΟΡΩ να εντάξω το ακίνητό μου στο ν. 4014;

ΔΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να εντάξετε το ακίνητό σας στο ν. 4014:

 • Αν η αυθαιρεσία βρίσκεται εκτός ρυμοτομικής γραμμής.
 • Αν το αυθαίρετο βρίσκεται εντός αιγιαλού ή σε δασική έκταση.

 

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι για να ενταχθώ στο ν. 4014;

 • Αν υπάρχει άδεια, τον αρ. αδείας προκειμένου να αναζητηθούν τα εγκεκριμένα σχέδια στην πολεοδομία
 • Προσωπικά στοιχεία
 • Αντίγραφο Ε9 ιδιοκτήτη
 • Εξουσιοδότηση Μηχανικού
 • Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων ακινήτου και αυθαιρεσίας καθώς και χρόνος ολοκλήρωσης της αυθαιρεσίας
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό με το μηχανικό

 

Ποια είναι η διαδικασία για να εντάξω το ακίνητό μου στο ν. 4014;

 1. Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».
 2. Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.
 3. Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα, με την πρώτη από αυτές να καταβάλλεται ένα μήνα μετά την πληρωμή του τέλους ρύθμισης ή με τον τρόπο που θα οριστεί από το ΥΠΕΚΑ με νέα ανακοίνωση. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 4. Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία. Βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.
 5. Ο μηχανικός υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

 

Τι κοστίζει η τακτοποίηση του αυθαιρέτου μου;

Το συνολικό κόστος έχει δύο σκέλη: το πρόστιμο της τακτοποίησης και την αμοιβή του μηχανικού

 • Ο υπολογισμός του προστιμου είναι μια πολύπλοκη διαδικασία καθώς οι παράμετροι που υπεισέρχονται είναι πολλοί, ενώ οι εξαιρέσεις και οι υποκατηγορίες που διαφοροποιούν το αποτέλεσμα είναι τόσες που είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έμπειρο μηχανικό να υπολογίσει το πρόστιμο, ώστε να μην υπάρξει στο μέλλον αναθεώρησή του προς τα πάνω. Μπορείτε όμως να έχετε μια πρώτη – αλλά όχι δεσμευτική – επαφή με το ύψος του προστίμου κατεβάζοντας το συγκεκριμένο αρχειο pdf-iconκαι υπολογίζοντάς το μόνοι σας συπληρώνοντας τα ζητούμενα στοιχεία.
 • Η αμοιβή του μηχανικού επίσης ποικίλει ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης αλλά και την ύπαρξη ή όχι σχεδιων της πολεοδομίας. Οι εκπτώσεις μας πάντως σε σχέση με τη νόμιμη αμοιβή που έχει ανακοινωθεί από το ΤΕΕ (1570 + ΦΠΑ) μπορούν να ξεπεράσουν και το 50% σε απλές περιπτώσεις.

 

Ποιός είναι ο χρόνος αποπεράτωσης της διαδικασίας

Προς το παρόν το υπουργείο δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την υποδοχή των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα για να ολοκληρωθεί η β' φάση. Ωστόσο σε περιπτώσεις μεταβίβασης, η διαδικασία δύναται να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά εντός 48 ωρών μετά την πληρωμή του προστίμου και έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού, με εκκρεμότητα μόνο από την πλευρά του μηχανικού και όχι του ιδιοκτήτη που όμως δεν εμποδίζει την οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη.

Η τρέχουσα ημερομηνία λήξης υπαγωγής είναι η 30η Ιουνίου 2012. Μέχρι τότε για το αυθαίρετο θα πρέπει να έχει πληρωθεί τουλάχιστον το αρχικό παράβολο για να θεωρηθεί η υποβολή έγκυρη.

 

Τι Γεωγραφική Κάλυψη προσφέρετε;

Προσφέρουμε πανελλαδική κάλυψη.

Χρήσιμα links - Nομοθεσία

 

Ποιοι Είμαστε

Ο αρχικός πυρήνας των μηχανικών που δραστηριοποιούνται στη τεχνική εταιρεία Μουρίκης Α.Ε. εμπλουτίστηκε και δημιουργήθηκε ένα επιτελείο...

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γιατί να επιλέξετε εμάς

Αν αναρωτιέστε τι διαφορετικό έχουμε να σας προσφέρουμε σε σχέση με άλλους μηχανικούς, σας παραθέτουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα...

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νομοθεσία

Εδώ θα βρείτε οτιδήποτε άπτεται της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων, τα σχετικά αρχεία και κάποιες από τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει το υπουργείο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινωνία

Εάν σας ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες που προσφέρουμε, έχετε απορίες και ερωτήσεις πάνω σε αυτές ή χρειάζεστε συμβουλές μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας...

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ